Blogit

Mitäs sitä pitäis osata?

on

Vuorovaikutus, itsetuntemus ja innostaminen ovat tulevaisuuden työelämätaitoja.

Tein Ilmarisen Future Score -testin, se löytyy netistä. Sain 83 pistettä sadasta ja testin mukaan olen sosiaalisesti motivoitunut vaikuttaja, jatkuvasti oppiva itsensä haastaja. Reilu, luottavainen, itsenäinen, lähestyttävä, rohkea, visionäärinen kyseenalaistaja, verkostoaktiivi, pelkäämätön ja keskusteleva. Vähän aloin testiä epäillä, kun olen vielä some-osaaja. En ole. Tarpeeksi.

Yritystestiin on vastannut jo yli 800 työnantajan edustajaa ympäri Suomen erikokoisista yrityksistä. Henkilötestiin puolestaan on vastannut nyt yli 2 400 henkilöä. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu, käy ihmeessä vastaamassa.

Future Scoren taustalla ovat asiantuntijoiden tulevaisuusskenaariot työelämän muutoksesta.Testin tausta-aineistona on myös Koulutusrahaston toimitusjohtajan, tohtori Kati Korhonen-Yrjänheikin malli työelämävalmiuksista.

Hänen mukaansa hyvä johtaminen on aktiivista ja avointa vuorovaikutusta. Ihmiset eivät sitoudu päätöksiin, jos he eivät pääse mukaan vaikuttamaan työhönsä. Esimiehen on kyettävä toimimaan valmentajana ja työskentelyn fasilitaattorina,  hän on entistä vahvemmin innostaja ja suunnannäyttäjä, jonka tärkein työkalu on palaute.

Työntekijällä taas kovia valtteja työelämätaidoissa ovat vahvat vuorovaikutustaidot ja kyky luoda uutta. Itsetuntemus on erittäin tärkeää. Parhaiten pärjää, kun osaa tunnistaa ja sanoittaa oman osaamisensa.

Paikalleen pysähtynyt organisaatio kuihtuu pois. Oppiminen on aivan keskeistä työelämässä ja opita ei ilman vuorovaikutusta ja parempaa keskustelukulttuuria. Myös ennakkoluuloton kokeilunhalu on tärkeää.

Helppo ja hauska tapa oppia vuorovaikutustaitoja

Trigenda on oivallinen dialogityöväline, jonka avulla tulevaisuuden työelämätaitoja on helppo oppia ja kehittää. Trigenda on suomalainen, palkittu innovaatio. Menetelmä on helppo omaksua ja ottaa käyttöön, koulutukset ovat toiminnallisia.

Salla Gummerus on Trigendan keksijä ja  johtava kouluttaja. Pieta Sikström on viestinnän asiantuntija. Nämä kaksi naista voivat johdatella oppimishaluisia dialogin ja vuorovaikutuksen ihmeelliseen maailmaan. Järjestämme Trigenda menetelmäkoulutusta ja vuorovaikutuskoulutusta täällä Sillankorvassa, mutta toki räätälöidysti myös yritysten ja yhteisöjen tiloissa.

Korhonen-Yrjänheikki on nimennyt tulevaisuuden top 10 työelämätaitoa, ainakin osa näistä on sellaisia, joita voimme oppia ja joissa voimme kehittyä:

Vuorovaikutustaito, itsetuntemus, tunneälykkyys ja empatia, kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista, verkostoitumiskyky, muutosjoustavuus,  yhteistyökyky ja kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa, kriittinen ajattelu ja luovuus  sekä itseohjautuvuus.

Vastaa