Lehdestä

Maakunnan yrittäjäystävällisin kunta satsaa elinvoimaan

on

Suonenjoella on uskallettu tehdä isoja ja rohkeita päätöksiä. Elinvoimaisuuden eteen tehdään töitä ja kehityksessä ollaan mukana etukenossa.

Suonenjoella on elinvoimaisuutta kehitetty pitkäjänteisellä yhteistyöllä ja suunnitelmia on toimeenpantu oikeaoppisesti ja tulokset näkyvät.

“Yhteinen näkyvä ja onnistunut yhteistyön ponnistus, Kehitysyhtiö Savogrow Oy, on läntisen pohjoisosan yhteistyön tulos, jolla on painoarvoa ja näkyvyyttä eteenpäin”, toteaa kaupunginjohtaja Juha Piiroinen.

Piiroisen mukaan elinkeinojen kehittämiseen on Suonenjoella satsattu läpi 2000-luvun luomalla uusille ja toimiville yrityksille toimintaedellytyksiä.

“On yritetty vastata siihen haasteeseen, mitä yritykset meiltä toivovat ja odottavat ja isoja  ja rohkeitakin päätöksiä on tehty”, toteaa Piiroinen.

Mittavia investointeja

“Uusi jätevesipuhdistamo täyttä 30 000 asukkaan vaatimustason, ratapihan korjaus- ja muutostyöt sekä satsaaminen valokuituverkkoon jo muutama vuosi sitten, ovat kaikki toimenpiteitä, joilla turvataan elintarviketeollisuuden ja muun teollisuuden toimintaedellytyksiä paikkakunnallamme”, sanoo Piiroinen.

Piiroisen mukaan kunnan sijainnilla on merkitystä yritystoiminnan kannalta ja hän pitää erittäin merkittävinä ja tärkeinä myös muita julkisia palveluja.

“Yrittäjillä ja yritysten työntekijöillä, eli palvelujen käyttäjillä pitää olla mahdollisimman hyvät mahdollisuudet elää, asua ja harrastaa. Me ei olla jääty paikalleen, vaan on uskallettu viedä asioita eteenpäin. Elinvoimaisuus tarkoittaa sitä, että meillä on työpaikkoja ja hyvinvointia kaikille kuntalaisille, pitää olla ymmärrystä isommasta kuvasta.”

Suonenjoki on Piiroisen mukaan ollut etunenässä myös kehittämässä koulutuspalveluja. Sakky:n kanssa syntyi kuntakumppanuusmalli ensimmäisenä.

Hyvät toimintamallit päätöksenteossa

Savogrown toimitusjohtaja Olli Tiainen iloitsee Suonenjoen valinnasta maakunnan yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi. Ja mansikkana päälle Suonenjoen yrittäjyhdistys palkittiin vielä maan parhaana.

“Suonenjoella on pitkät perinteet luottamuksellisesta ja avoimesta asioiden valmistelutyöstä poliittisten päättäjien ja kaupungin johdon kanssa, toimintamalli on hyväksi havaittu”, kiittää Tiainen.

Tiaisen mukaan yrittäjystävällisimmän kunnan titteli on kunnianosoitus ja pitkälti “korvienväliasioita”, ja se kuvaa hänen mielestään yleistä tunnelmaa.

“Iso merkitys oli Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n syntymisellä kuntien välisenä yhteistyönä. Se on ollut myönteisen ilmapiirin luoja ja aiemmin, kun omaa elinkeinoasiamiestä ei ollut, puuttui kasvot yrittäjien suuntaan, nykyiseen malliin tuntuvat yrittäjät ja muutkin kuntalaiset olevan tyytyväisiä, toiminta on selkiytynyt”, pohtii Tiainen.

Yhteispeli yrittäjäjärjestön kanssa toimii mutkattomasti.

“Hieno tunnustus oli Rossin Minnan puulaakin suuntaan tämä yrittäjäyhdistyksen palkitseminen. Isoihin saappaisiin Minna hyppäsi. Yhteistyö on yrittäjien puheenjohtajan kanssa on luontevaa, sillä hän istuu kaupunginhallituksessa”, toteaa Piiroinen.

Yrittäjistä toivotaan päättäjiä

“Kunnan rooli muuttuu ja yrittäjien olisi vielä entistä tärkeämpää olla tulevaisuudessa mukana päätöksenteossa”, sanoo Tiainen. “Nyt yrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa ja heillä on paljon annettavaa kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen.”

Merkittäviä hankkeita on Suonenjoella menossa tänäkin vuonna. 25 prosenttia budjetista on varattu elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen.

“Koulun peruskorjaus, valokuituverkon laajentamisen jatkaminen sekä yrityksille että asukkaille. Jos haluamme olla vetovoimainen paikkakunta, meillä pitää olla tarjottavaa. Asuntotuotanto on yksi iso haaste myös, keskustan alueella on tontteja ja mahdollisuuksia rakentamiseen”, sanoo kaupunginjohtaja.

Futurian tilat laajempaan käyttöön

Futurian tuotekehitystiloja ryhdytään laajentamaan elintarvikesektorian tarpeita vastaavasti, tilat tulevat jatkossa palvelemaan jopa laajempaa aluetta kuin Suonenjokea. Tilat remontoidaan ja laitteistot uusitaan.

“Saimme juuri päätöksen, että pääsemme kunnostamaan ja laajentamaan elintarviketilojamme. Marjojen ja kasvien lisäksi jatkossa tuotekehitystiloissamme voidaan käsitellä myös lihaa ja kalaa. Erityisesti kalapuoli kehittyy voimakkaasti”, kertoo Tiainen.

Kaupunginjohtaja Piiroisen mukaan Futurian tiloja on tulevaisuudessa tarkoitus markkinoida laajemminkin.

Suonenjoella on aloitettu myös tapaamiset yrittäjien kanssa yrittäjien aamukahvien merkeissä eli yhteistyötä tiivistetään entisestään. Ensimmäiset kahvit kutsuivat kolmisenkymmentä yrittäjää tapaamaan toisiaan, verkostoitumaan ja keskustelemaan päivän polttavista kysymyksistä. Positiivisten kokemusten kautta eteenpäin, mennään Suonenjoella.

Recommended for you

Vastaa