Ajatuksia arjesta

Uusi kunta haastaa

on

Milloin asiat menevät mielestäsi parhaimpaan suuntaan? Milloin olet tyytyväisin lopputulokseen? Milloin olet tarpeeksi tietoinen asioista? Yleensä silloin, kun olet saanut olla myötävaikuttamassa ja edistämässä asioita haluamaasi suuntaan, eikö vain?

Tulevaisuudessa tai jo itse asiassa ihan jo lähiaikoina suomalainen yhteiskunta on muuttumassa. Roolimme kuntalaisena on muuttumassa. Jokaisella meistä on oma kotikunta. Se kunta, jolle maksat veroja ja jolla on velvollisuus huolehtia kuntalaistensa perustarpeista.

Kunnankin rooli on muuttumassa. Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät tulevat olemaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kunnan elinvoiman kehittäminen entisen vahvan roolin saaneen sosiaali -ja terveydenhoidon järjestämisen sijaan. Toki kunnat jatkossakin huolehtivat kuntalaisten koulutuksesta ja kiinteistöistä, kaduista jne.

Uusi kunta haastaa jokaisen kuntalaisen. Jo lainsäädännönkin mukaan kunnan tulee luoda kuntalaisilleen uudenlaisia edellytyksiä osallistumiseen ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Nykyisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi kaivataan innovatiivisuutta hyödyntää kuntalaisissa oleva ja elävä potentiaalisuus.

Vielä ”vanhalla” pelikentällä pelatessa jokaisen meidän kannattaa pohtia, mitä juuri sinulla olisi annettavaa omalle kunnallesi. Kunta ei ole enää jatkossa pelkkä ”palvelulaitos”, joka jakaa asioita kuntalaisilleen. Tulevaisuus on vastavuoroista ja kehittävä ote on oltava arjen askareissa vahvasti läsnä.

Uudistus on erittäin tervetullut. Suomi ja varsinkin maaseutu on ollut ja on varmasti myös jatkossa erilaisen kansalaistoiminnan luvattu maa. Nyt aktiivisuudessa on otettava askel eteenpäin. Maaseudun ja alueemme elinvoiman vuoksi on jokaisen haastettava itsensä. Mitä minä voin tehdä, jotta oma kyläni ja siinä samalla minä itse voin paremmin, tunnen kuuluvani yhteisöön ja kehitän omaa asuinaluettani yhdessä oman kotikuntani ja sen kuntalaisten kanssa. Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Vastaa