Tervo

Kalantutkimuksen tulevaisuutta Tervossa selvitetään

on

Luonnonvarakeskuksen Tervon toimipisteen tulevaisuuden selvittämiseen on myönnetty 50.000 euron määräraha. Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt määrärahan hankkeeseen, jossa valmistellaan uudentyyppistä kumppanuusmallia kirjolohen ja siian valintajalostuksen jatkamiseen.

Suunnitelman mukaan Luonnonvarakeskus jatkaa kalojen rodunjalostustoimintaa, mutta valintajalostettujen kalojen tuotanto ja myynti siirtyisivät yksityiselle kalankasvattajalle. Elinkeinon vahvempi osallistuminen on tarpeellista, koska eläinjalostus on tuotekehitystä, jonka tulosten hyödyt ovat elinkeinolle välttämättömiä.

Kumppanuusmalli valmistellaan Luonnonvarakeskuksen johdolla laajana yhteistyönä. Esimerkiksi Tervon kunta haluaa kehittää toimintamallia siten, että rodunjalostustoiminta säilyy ja kalankasvatus tukee samalla muita alueen kalatalouselinkeinoja.

Luonnonvarakeskuksen Tervon toimipiste on vastannut suomalaisen kirjolohen ja siian valintajalostuksesta, jonka avulla on pystytty olennaisesti parantamaan kirjolohen tuotanto-ominaisuuksia ja elinkeinon kilpailukykyä.

Tervon hanke sisältyy valtion vesiviljelyn uudelleenorganisointiin. Valtion vesiviljelyn päätavoitteita ovat uhanalaisten kalalajien säilyttäminen ja elinkeinoa tukeva viljelytoiminta. Valintajalostus on todettu maa- ja metsätalousministeriössä yhdeksi painopistealueeksi, jolla on keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä.

Recommended for you

Vastaa