Lyhyet

Nuorten työpajatoimintaan tukea

on

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan yhteensä 1 580 000 euroa. Avustusta sai 22 nuorten työpajaa. Avustusta saaneet järjestävät nuorten työpajatoimintaa 40 kunnassa Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella.

Pohjois-Savon työpajat saivat avustusta yhteensä 769 000, josta Rautalammin kunta 35 000, Vesannon kunta 35 000, Suonenjoen Rivertech ry 45 000 ja Pielaveden Monitaitoset ry 35 000.

Nuorten työpajat tarjoavat vuoden aikana suunnitelmallista toimintaa nuorille. Nuorten työpajat toteuttavat osaltaan nuorisotakuuta.

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

Vastaa