Kasvua koko elämä

Iloitse luovasta lapsesta

on

Lapsilla on luontainen kyky hakeutua tekemään niitä asioita, jotka tukevat hänen kehitystään. Kasvattajina, vanhempina ja isovanhempina toivomme usein, että halu palaisi pienemmällä liekillä. Varsinkin jos näitä haluisia on useita vahdittavanamme. Lapset eivät saa harjoitusta, jos olemme koko ajan painamassa jarrua. Ei! Varovasti! Nämä sanat ovat olleet käytössäni liiankin runsaasti. Perheemme ulkomaalainen tuttavakin oppi meitä seuratessaan sanan varovasti. Olen varma, että myös tyttäreni oppi sen.

Runsaasti käyttäytyvät lapset ovat aikuisille haaste. Liika suojelu ja kieltäminen tukahduttaa lasta. Muualle katsominen saa aikaan eriasteisia sotkuja tai onnettomuuksia. Olemme siis pulassa heidän kanssaan. Vähän käyttäytyvät lapset ovat meille helppoja, heistä emme ole yleensä yhtä huolestuneita. Meidän tulisi olla, koska kehitystä ei tapahdu, jos ei taitoja ei harjoitella. Turvallisuudesta on aina huolehdittava.

Ajattelutaidot ovat oikeastaan samanlaisia kuin muutkin taidot. Lapsen tulee siis voida harjoitella ajattelutaitojaan yhdessä toisten kanssa. Lasten leikki on luovaa tekemistä, jossa kukin lapsi rakentaa sille sisältöä oman ajattelunsa ja tekemisensä kautta. Lapsi leikkii ensin yksin ja sitten yhdessä toisten kanssa. Leikinomaisuus ja lasten oma-aloitteisuus voidaan suunnata myös maailmaa ihmettelevään suuntaan. Jokaisesta lapsesta löytyy halu ymmärtää asioita.

Aikuiset voisivatkin miettiä, miten lasten uteliaisuus olisi yhteisen tekemisen lähtökohtana. Sopivasti ohjaamalla päädytään yhdessä tutkimaan luonnon ihmeitä. Keiteleen yhtenäiskoulun luontoeskari on hyvä esimerkki siitä, miten tutkivan oppimisen periaatetta voidaan toteuttaa esiopetuksessa. Se toimii myös varhaiskasvatuksessa, oikeastaan kaikessa oppimisessa voidaan olla tutkivasti liikkeellä.

Vanhempina meidän tulisi kyetä iloitsemaan lasten luovista teoista. Ne ovat oikeastaan hyvä merkki, vaikka seurauksena olisikin ollut siivoamista. Varhaiskasvatuksessa voisimme enemmänkin tukea lasten tutkivaa luontosuhdetta ja koulukasvatuksessa olisi eduksi, jos siihen tulisi enemmän tutkivaa oppimista. Myös runsaasti käyttäytyvät lapset kiinnostuvat tutkimisesta, jos se tehdään lapsilähtöisesti. Kuin bonuksena, tutkiva tekeminen on myös hauskaa.

Vastaa